ˆ

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Zielonogórskiego V kadencji na dzień 14.11.2018 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-10-16 13:25:23 Informacja ogłoszona dnia 2015-10-16 13:33:08 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Nr i data Uchwała w sprawie Wykonawca
539
539.2018
14.11.2018
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego samochodu osobowo- dostawczego marki Renaut Kangoo URN 14, Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
538
538.2018
14.11.2018
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Krasińskiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starosta Zielonogórski
537
537.2018
14.11.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
536
536.2018
14.11.2018
Przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 2019 –2025.
Zarząd Powiatu
535
535.2018
14.11.2018
Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2019 rok.
Zarząd Powiatu
534
534.2018
07.11.2018
Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych, na rzecz dotychczasowych najemców, położonych w Zielonej Górze w budynku przy ul. Podgórnej 5 oraz w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Starosta Zielonogórski
533
533.2018
07.11.2018
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Starosta Zielonogórski
532
532.2018
07.11.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
531
531.2018
31.10.2018
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu zielonogórskiego w latach 2019 – 2023. Dyrektor PCPR
530
530.2018
31.10.2018
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dyrektor PCPR
529
529.2018
31.10.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
528
526.2018
25.10.2018
Powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia realizatora zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu zielonogórskiego w latach 2019 – 2023. Dyrektor PCPR
527
526.2018
25.10.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
526
526.2018
18.10.2018
Wyznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określenia harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będą prowadzone dyżury w punktach.
Starosta Zielonogórski
525
525.2018
18.10.2018
Zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 131/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Dyrektor PCPR
524
524.2018
18.10.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarząd Powiatu
523
523.2018
10.10.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarząd Powiatu
522
522.2018
03.10.2018
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Pana Michała Lisa. Starosta Zielonogórski
521
521.2018
03.10.2018
Wysokości nagrody Starosty Zielonogórskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Starosta Zielonogórski
520
520.2018
03.10.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarząd Powiatu
519
519.2018
26.09.2018
Przyznania dotacji celowej Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Lubuska” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert. Starosta Zielonogórski
518
518.2018
26.09.2018
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu zielonogórskiego. Dyrektor PCPR
517
517.2018
26.09.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarząd Powiatu
516
516.2018
19.09.2018
Przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej. Starosta Zielonogórski
515
515.2018
19.09.2018
Udzielenia pełnomocnictwa Panu Radcy Prawnemu Tomaszowi Pichecie z kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska. Starosta Zielonogórski
514
514.2018
19.09.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Zarząd Powiatu
513
513.2018
13.09.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Zarząd Powiatu
512
512.2018
05.09.2018
Określenia wskaźników, zasad i terminów do projektu uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego na 2019 rok. Starosta Zielonogórski
511
511.2018
05.09.2018
Pełnomocnictwa Pani Beacie Kucuń Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Dyrektor SP ZOZ
w Sulechowie
510
510.2018
05.09.2018
Określenia wskaźników, zasad i terminów do projektu uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego na 2019 rok. Zarząd Powiatu
509
509.2018
05.09.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Zarząd Powiatu
508
508.2018
29.08.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarząd Powiatu
507
507.2018
20.08.2018
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim Starosta Zielonogórski
506
506.2018
20.08.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Zarząd Powiatu
505
505.2018
09.08.2018
zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 131/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Dyrektor PCPR
504
504.2018
09.08.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Zarząd Powiatu
503
503.2018
31.07.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
502
502.2018
25.07.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
501
501.2018
10.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Adrianny Ruszkowskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego Starosta Zielonogórski
500
500.2018
10.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Michała Sucharka – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego Starosta Zielonogórski
499
499.2018
10.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Berger – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego Starosta Zielonogórski
498
498.2018
10.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Weroniki Tomiak – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego Starosta Zielonogórski
497
497.2018
10.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Pacholaka – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego Starosta Zielonogórski
496
496.2018
10.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Pateli – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego Starosta Zielonogórski
495
495.2018
10.07.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
494
494.2018
28.06.2018
Upoważnienia … do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pt. „Razem aktywnie w przyszłość” zamieszczonego w  Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Przewodniczący Zarządu Powiatu
493
493.2018
28.06.2018
Powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
492
492.2018
28.06.2018
Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego za 2017 rok. Zarząd Powiatu
491
491.2018
28.06.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
490
490.2018
21.06.2018
Dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zarząd Powiatu
489
489.2018
21.06.2018
Dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Szpitala Rehabilitacyjno- Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie Zarząd Powiatu
488
488.2018
21.06.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
487
487.2018
12.06.2018
Sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego. Zarządu Powiatu
486
486.2018
12.06.2018
Przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w nieodpłatne użytkowanie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
485
485.2018
12.06.2018
Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych, położonych w Zielonej Górze w budynku przy ul. Podgórnej 5 oraz w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
484
484.2018
12.06.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarządu Powiatu
483
483.2018
30.05.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Zarządu Powiatu
482
482.2018
23.05.2018
Przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w nieodpłatne użytkowanie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
481
481.2018
23.05.2018
Przyznania dotacji celowej Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Lubuska” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
480
480.2018
23.05.2018
Przyznania dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Przewodniczący Zarządu Powiatu
479
479.2018
23.05.2018
Sposobu realizacji, w roku 2018, zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
478
478.2018
23.05.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
477
477.2018
16.05.2018
w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie lokalu użytkowego nr 20, położonego w budynku przy Al. Niepodległości 33 w Sulechowie, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań. Przewodniczący Zarządu Powiatu
476
476.2018
16.05.2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałego Szpitalowi Rehabilitacyjno- Leczniczemu dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
475
475.2018
16.05.2018
sprawie ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych w budynku przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
474
474.2018
16.05.2018
o zmianie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Przewodniczący Zarządu Powiatu
473
473.2018
16.05.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
472
472.2018
04.05.2018
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz (….). Przewodniczący Zarządu Powiatu
471
471.2018
04.05.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
470
470.2018
25.04.2018
Określenia formy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zielonogórskiego za 2017 rok.
Zarząd Powiatu
469
469.2018
25.04.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
468
468.2018
18.04.2018
Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku. Przewodniczący Zarządu Powiatu
467
467.2018
10.04.2018
Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
466
466.2018
10.04.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
465
465.2018
03.04.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
464
464.2018
27.03.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
463
463.2018
14.03.2018
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Pani Beaty Najgebauer. Przewodniczący Zarządu Powiatu
462
462.2018
14.03.2018
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Pani Małgorzaty Karolak. Przewodniczący Zarządu Powiatu
461
461.2018
14.03.2018
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Przewodniczący Zarządu Powiatu
460
460.2018
14.03.2018
Zmiany uchwały Nr 458.2018 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2018 r. dotyczącej powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewodniczący Zarządu Powiatu
459
459.2018
14.03.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
458
458.2018
28.02.2018
Wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń piwnicznych oznaczonych 0-32, 0-33, 0-34, położonych w Zielonej Górze w budynku przy ul. Podgórnej 5, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
457
457.2018
28.02.2018
Wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego nr 216, położonych w Zielonej Górze w budynku przy ul. Podgórnej 5, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
456
456.2018
28.02.2018
Powołania składu Komisji Inwetaryzacyjnej. Przewodniczący Zarządu Powiatu
455
455.2018
28.02.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
454
454.2018
14.02.2018
Ustalenia ceny wywoławczej w siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.16 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15. Przewodniczący Zarządu Powiatu
453
453.2018
14.02.2018
Ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 10 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
452
452.2018
14.02.2018
Ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 2 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
451
451.2018
14.02.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarząd Powiatu
450
450.2018
8.02.2018
Zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Czerwieńsk do kategorii dróg gminnych. Przewodniczący Zarządu Powiatu
449
449.2018
29.01.2018
przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w nieodpłatne użytkowanie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
448
448.2018
29.01.2018
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Pana Ryszarda Zaręby Starosta Zielonogórski
447
447.2018
29.01.2018
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia Powiatu Zielonogórskiego Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
446
446.2018
29.01.2018
przyznania dotacji celowej Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Lubuska” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert. Starosta Zielonogórski
445
445.2018
29.01.2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu
444
444.2018
10.01.2018
nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a jednostką organizacyjną Powiatu Zielonogórskiego Starosta Zielonogórski
443
443.2018
10.01.2018
nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
442
442.2018
10.01.2018
nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Skarbnik Powiatu
441
441.2018
10.01.2018
sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Skarbnik Powiatu
440
440.2018
10.01.2018
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez Powiat na 2018 rok Skarbnik Powiatu

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
  Nr i data Uchwała w sprawie Wykonawca
439
439.2017
29.12.2017
wyrażenia zgody na użyczenie dla Gminy Czerwieńsk na czas oznaczony do trzech miesięcy, nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Czerwieńsk, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu
438
438.2017
29.12.2017
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Zarząd Powiatu
437
437.2017
22.12.2017
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Przewodniczący Zarządu Powiatu
436
436.2017
22.12.2017
nagrody rocznej za 2016 rok dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Starosta Zielonogórski
435
435.2017
22.12.2017
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu
434
434.2017
22.12.2017
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Zarząd Powiatu
433
433.2017
14.12.2017
sposobu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu zielonogórskiego Dyrektor SOS-W w Sulechowie
432
432.2017
14.12.2017
realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Dyrektor LO w Sulechowie
431
431.2017
14.12.2017
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Dyrektor PCPR
430
430.2017
14.12.2017
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Zarząd Powiatu
429
429.2017
06.12.2017
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu
428
428.2017
06.12.2017
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Kasprzak – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Starosta Zielonogórski
427
427.2017
06.12.2017
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Góreckiej-Atkinson – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta Zielonogórski
426
426.2017
06.12.2017
przyznania dotacji celowej Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Lubuska” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert Starosta Zielonogórski
425
425.2017
06.12.2017
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Zarząd Powiatu
424
424.2017
29.11.2017
wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Pani Łucji Piweckiej Starosta Zielonogórski
423
423.2017
29.11.2017
zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 131/2015 z dnia 2015 r. Dyrektor PCPR IM. Jana Pawła II w Zielonej Górze
422
422.2017
29.11.2017
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Zielonogórski
421
421.2017
29.11.2017
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Zarząd Powiatu
420
420.2017
22.11.2017
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Zarząd Powiatu
419
419.2017
15.11.2017
ustalenia ceny wywoławczej w siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15. Przewodniczący Zarządu Powiatu
418
418.2017
15.11.2017
ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.16 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15. Przewodniczący Zarządu Powiatu
417
417.2017
15.11.2017
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 15 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
416
416.2017
15.11.2017
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 10 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
415
415.2017
15.11.2017
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 2 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
414
414.2017
15.11.2017
powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Sekretarz Powiatu
413
413.2017
15.11.2017
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Zarząd Powiatu
412
412.2017
15.11.2017
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2018 rok. Zarząd Powiatu
411
411.2017
15.11.2017
Przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 2018-2025 Przewodniczący Zarządu Powiatu
410
410.2017
09.11.2017
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim.
Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
409
409.2017
09.11.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
408
408.2017
25.10.2017
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Zielonogórski
407
407.2017
25.10.2017
Tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Starosta Zielonogórski
406
406.2017
25.10.2017
Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
405
405.2017
25.10.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
404
404.2017
18.10.2017
Bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położnego
w Sulechowie przy Al. Niepodległości, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
403
403.2017
18.10.2017
Wyznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Przewodniczący Zarządu Powiatu
402
402.2017
18.10.2017
Zmiany uchwały nr 291/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
401
401.2017
18.10.2017
Zmiany uchwały nr 290/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
400
400.2017
18.10.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
399
399.2017
11.10.2017
Zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Dyrektor SP ZOZ
w Sulechowie
398
398.2017
11.10.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
397
397.2017
11.10.2017
Zmiany uchwały nr 291/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przewodniczący Zarządu Powiatu
396
396.2017
11.10.2017
Zmiany uchwały nr 290/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Przewodniczący Zarządu Powiatu
395
395.2017
11.10.2017
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Płońskiej – dyrektorowi dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny  Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej
w Przytoku.
Starosta Zielonogórski
394
394.2017
11.10.2017
Powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny  Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku. Starosta Zielonogórski
393
393.2017
11.10.2017
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i. Ireny Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku. Starosta Zielonogórski
392
392.2017
04.10.2017
Wysokości nagrody Starosty Zielonogórskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Starosta Zielonogórski
391
391.2017
04.10.2017
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
390
390.2017
04.10.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
389
389.2017
27.09.2017
Przeprowadzenia postepowania na dostawę energii elektrycznej. Przewodniczący Zarządu Powiatu
388
388.2017
27.09.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
387
387.2017
27.09.2017
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz garażu z dotychczasowymi najemcami. Przewodniczący Zarządu Powiatu
386
386.2017
27.09.2017
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku. Starosta Zielonogórski
385
385.2017
27.09.2017
Wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Zielonogórskiego do składu Komisji Konkursowej. Starosta Zielonogórski
384
384.2017
06.09.2017
zmiany uchwały nr 218/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu zarządzania projektem pn. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim Przewodniczący Zarządu Powiatu
383
383.2017
06.09.2017
Określenia wskaźników, zasad i terminów do projektu uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2018 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu

Akapit nr 3 - brak tytułu

  Nr i data Uchwała w sprawie Wykonawca
382
382.2017
06.09.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Przewodniczący Zarządu Powiatu
381
381.2017
29.08.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Przewodniczący Zarządu Powiatu
380
380.2017
23.08.2017
Zmiany uchwały nr 291/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Skarbnik Powiatu
379
379.2017
23.08.2017
Sprawie zmiany uchwały nr 290/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Skarbnik Powiatu
378
378.2017
23.08.2017
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Sabinie Tomiak-Papiernik - pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku i dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku Starosta Zielonogórski
377
377.2017
23.08.2017
Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku i dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku Starosta Zielonogórski
376
376.2017
23.08.2017
Udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Olczykowi -  dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku i dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku Starosta Zielonogórski
375
375.2017
23.08.2017
Sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku i dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku Starosta Zielonogórski
374
374.2017
23.08.2017
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Łagodzie -  dyrektorowi Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sulechowie Starosta Zielonogórski
373
373.2017
23.08.2017
Powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
372
372.2017
23.08.2017
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski Starosta Zielonogórski
371
371.2017
23.08.2017
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku i dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku Starosta Zielonogórski
370
370.2017
23.08.2017
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sulechowie Starosta Zielonogórski
369
369.2017
10.08.2017
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku i II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Starosta Zielonogórski
368
368.2017
10.08.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
367
367.2017
27.07.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.16 położonego w Sulechowie w budynku przy
Al. Niepodległości 15.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
366
366.2017
27.07.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie w budynku przy
Al. Niepodległości 15.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
365
365.2017
27.07.2017
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
364
364.2017
27.07.2017
Wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Zielonogórskiego do składu Komisji Konkursowych. Starosta Zielonogórski
363
363.2017
27.07.2017
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Twardego – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Starosta Zielonogórski
362
362.2017
27.07.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
361
361.2017
19.07.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
360
360.2017
12.07.2017
Sprawie upoważnienia Pani Ewy Persowskiej kierownika Zespołu ds. świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II do zaciągania zobowiązań, składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia pt. „Razem aktywnie w przyszłość” zamieszczonego w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Przewodniczący Zarządu Powiatu
359
359.2017
05.07.2017
Nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Wojnowo gmina Kargowa stanowiącej własność Gminy Kargowa. Przewodniczący Zarządu Powiatu
358
358.2017
05.07.2017
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Leśniak- dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
357
357.2017
05.07.2017
Powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
356
356.2017
05.07.2017
Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Starosta Zielonogórski
355
355.2017
05.07.2017
Odwołania Pani Anety Wojtkowiak ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
354
354.2017
26.06.2017
Zmiany uchwały nr 291/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
353
353.2017
26.06.2017
Zmiany uchwały nr 290/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
352
352.2017
26.06.2017
Udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Olczykowi
– pełniącemu obowiązki dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.
Starosta Zielonogórski
351
351.2017
26.06.2017
Udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Olczykowi
– pełniącemu obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku.
Starosta Zielonogórski
350
350.2017
26.06.2017
Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora  w Czerwieńsku II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku Starosta Zielonogórski
349
349.2017
26.06.2017
Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. Starosta Zielonogórski
348
348.2017
26.06.2017
Odwołania Pana Mirosława Zelisko ze stanowiska dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.
Starosta Zielonogórski
347
347.2017
26.06.2017
Odwołania Pana Mirosława Zelisko ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. Starosta Zielonogórski
346
346.2017
26.06.2017
Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego za 2016 rok. Zarząd Powiatu
345
345.2017
21.06.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 2 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
344
344.2017
21.06.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w drugim  przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 15 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
343
343.2017
21.06.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 10 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33. Przewodniczący Zarządu Powiatu
342
342.2017
21.06.2017
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku. Przewodniczący Zarządu Powiatu
341
341.2017
21.06.2017
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
340
340.2017
21.06.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
339
339.2017
14.06.2017
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Sołectwa Słone. Przewodniczący Zarządu Powiatu
338
338.2017
14.06.2017
Sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
337
337.2017
14.06.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
336
336.2017
14.06.2017
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Irena Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku. Przewodniczący Zarządu Powiatu
335
335.2017
14.06.2017
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
334
334.2017
14.06.2017
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz garażu z dotychczasowymi najemcami. Przewodniczący Zarządu Powiatu
333
333.2017
07.06.2017
Wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Zielonogórskiego do składu Komisji Konkursowych. Przewodniczący Zarządu Powiatu
332
332.2017
07.06.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
331
331.2017
1.06.2017
ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach numer 221/2 i 221/4, położonej w obrębie 2 miasta Sulechów, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu
330
330.2017
1.06.2017
obniżenia kosztów sprzedaży nieruchomości zabudowanej i zaliczenie kosztów poniesionych nakładów na wybudowanie budynku usytuowanego na nieruchomości, oznaczonej działką 221/4, położonej w obrębie 2 miasta Sulechów, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
329
329.2017
1.06.2017
bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczone działką nr 221/4, położonej w obrębie 2 miasta Sulechów, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu
328
328.2017
1.06.2017
sprawie zmiany uchwały nr 291/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Skarbnik Powiatu
327
327.2017
1.06.2017
zmiany uchwały nr 290/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Skarbnik Powiatu
326
326.2017
1.06.2017
przyznania dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 r Starosta Zielonogórski
325
325.2017
23.05.2017
Zmiany Uchwały Nr 141.2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu
324
324.2017
23.05.2017
Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Przewodniczący Zarządu Powiatu
323
323.2017
23.05.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.16 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15. Przewodniczący Zarządu Powiatu
322
322.2017
23.05.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15. Przewodniczący Zarządu Powiatu
321
321.2017
23.05.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
320
320.2017
23.05.2017
Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Przewodniczący Zarządu Powiatu
319
319.2017
27.04.2017
Określenia formy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zielonogórskiego za 2016 rok. Zarząd Powiatu
318
318.2017
26.04.2017
Nieodpłatnego nabycia darowizny na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Radomia, gmina Świdnica stanowiącej fragment drogi powiatowej nr F1144. Przewodniczący Zarządu Powiatu
317
317.2017
19.04.2017
Zmiany Uchwały Nr 300.2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia nowej stawki bazowej czynszu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych osób prawnych. Przewodniczący Zarządu Powiatu
316
316.2017
19.04.2017
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą. Przewodniczący Zarządu Powiatu
315
315.2017
19.04.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
314
314.2017
05.04.2017
Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. Starosta Zielonogórski
313
313.2017
05.04.2017
Ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku. Starosta Zielonogórski
312
312.2017
05.04.2017
Sfinansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Starosta Zielonogórski
311
311.2017
05.04.2017
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
310
310.2017
29.03.2017
Zmiany uchwały nr 291/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przewodniczący Zarządu Powiatu
309
309.2017
29.03.2017
Zmiany uchwały nr 290/2017 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Przewodniczący Zarządu Powiatu
308
308.2017
29.03.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
307
307.2017
14.03.2017
Zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 297.2017 z dnia 8 lutego 2017 r., w sprawie upoważnienia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulechowie do współrealizacji projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Starosta Zielonogórski
306
306.2017
14.03.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
305
305.2017
02.03.2017
Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze im. Jana Pawła II, do sprawowania kontroli nad placówką opiekuńczo- wychowawczą w Klenicy, prowadzoną przez Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincji Polska. Przewodniczący Zarządu Powiatu
304
304.2017
22.02.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
303
303.2017
22.02.2017
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze pt. „Razem aktywnie w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Starosta Zielonogórski
302
302.2017
15.02.2017
Powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia realizatora zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze pt. „Razem aktywnie w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
301
301.2017
15.02.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
300
300.2017
08.02.2017
Ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych osób prawnych. Przewodniczący Zarządu Powiatu
299
299.2017
08.02.2017
Sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położnej w obrębie Górzykowo gmina Sulechów, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
298
298.2017
08.02.2017
Upoważnienia Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sulechowie do współrealizacji projektu „Doskonalenia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
297
297.2017
08.02.2017
Upoważnienia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulechowie do współrealizacji projektu „Doskonalenia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” Przewodniczący Zarządu Powiatu
296
296.2017
26.01.2017
Sprzedaży lokalu użytkowego nr 10, położonego
w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
295
295.2017
26.01.2017
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
294
294.2017
17.01.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.16 położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15. Przewodniczący Zarządu Powiatu
293
293.2017
17.01.2017
Ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15. Przewodniczący Zarządu Powiatu
292
292.2017
17.01.2017
Przyznania stypendiów sportowych na rok 2017.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
291
291.2017
11.01.2017
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
290
290.2017
11.01.2017
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
289
289.2017
11.01.2017
Opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez Powiat na 2017 rok. Skarbnik Powiatu
288
288.2017
11.01.2017
Zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiechów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021- 2024. Przewodniczący Zarządu Powiatu
287
287.2017
11.01.2017
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze pt. „Razem aktywnie w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
286
286.2016
30.12.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
285
285.2016
21.12.2016
Sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego
w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
284
284.2016
21.12.2016
Sprzedaży lokalu użytkowego nr 15, położonego
w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
283
283.2016
21.12.2016
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego  biorącego
w użyczenie.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
282
282.2016
21.12.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
281
281.2016
21.12.2016
Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Przewodniczący Zarządu Powiatu
280
280.2016
14.12.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Starosta Zielonogórski
279
279.2016
08.12.2016
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia Szpitalowi Rehabilitacyjno- Leczniczemu dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie. Starosta Zielonogórski

Akapit nr 4 - brak tytułu

L.p. Nr i data Uchwała w sprawie Wykonawca
278
278.2016
08.12.2016
Powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej. Starosta Zielonogórski
277
277.2016
01.12.2016
Uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 236.2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości, położonej w obrębie Stare Kramsko gmina Babimost stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1191 F. Dyrektor PCPR
276
276.2916
30.11.2016
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz Andrzeja Łenkowskiego. Starosta Zielonogórski
275
275.2916
30.11.2016
Scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie i jego jednostkach budżetowych. Skarbnik Powiatu
274
274.2916
30.11.2016
Nadania upoważnień Dyrektorom Jednostek Budżetu Powiatu do zawierania w imieniu Powiatu Zielonogórskiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek i dokonywania w nich zmian. Skarbnik Powiatu
273
273.2916
30.11.2016
Ustalenia zasad klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych oraz w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Starosta Zielonogórski
272
272.2916
30.11.2016
Uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Nr 236.2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości, położonej
w obrębie Stare Kramsko gmina Babimost stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1191 F.
Starosta Zielonogórski
271
271.2916
30.11.2016
Powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
Starosta Zielonogórski
270
270.2916
30.11.2016
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Zielonogórski
269
269.2916
30.11.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
268
268.2016
22.11.2016
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dyrektor PCPR
267
267.2016
22.11.2016
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz Pana ……... Starosta Zielonogórski
266
266.2016
22.11.2016
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz Sołectwa Podmokle Wielkie. Starosta Zielonogórski
265
265.2016
22.11.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
264
264.2016
16.11.2016
Obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie w budynku przy
Al. Niepodległości 15.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
263
263.2016
16.11.2016
Ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu użytkowego nr 3.16 położonego w Sulechowie w budynku przy
Al. Niepodległości 15.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
262
262.2016
15.11.2016
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza Andrzeja Maciejowskiego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta Zielonogórski
261
261.2016
15.11.2016
Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2017 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Sekretarz Powiatu
260
260.2016
15.11.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Przewodniczący Zarządu Powiatu
259
259.2016
15.11.2016
Powierzenia i przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Zielonej Górze.
Starosta Zielonogórski
258
258.2016
15.11.2016
Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
257
257.2016
15.11.2016
Przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2017–2025. Przewodniczący Zarządu Powiatu
256
256.2016
02.11.2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przewodniczący Zarządu Powiatu
255
255.2016
27.10.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu
254
254.2016
20.10.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu
253
253.2016
20.10.2016
Zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019. Przewodniczący Zarządu Powiatu
252
252.2016
20.10.2016
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców. Przewodniczący Zarządu Powiatu
251
251.2016
12.10.2016
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Zarządu Powiatu
250
250.2016
12.10.2016
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Gminą Kargowa. Przewodniczący Zarządu Powiatu
249
249.2016
12.10.2016
Wyznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna. Przewodniczący Zarządu Powiatu
248
248.2016
12.10.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu
247
247.2016
5.10.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu
246
246.2016
5.10.2016
przyznania nagród pieniężnych zawodnikom za osiągnięcie wysokie wyniki sportowe. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
245
245.2016
5.10.2016
wysokości nagrody Starosty Zielonogórskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Starosta Zielonogórski
244
244.2016
28.09.2016
Zmiany uchwały nr 138/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
243
243.2016
28.09.2016
Zmiany uchwały nr 137/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
242
242.2016
28.09.2016
Wyznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna. Przewodniczący Zarządu Powiatu
241
241.2016
28.09.2016
Przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej. Przewodniczący Zarządu Powiatu
240
240.2016
28.09.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu
239
239.2016
21.09.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu
238
238.2016
21.09.2016
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Zarządu Powiatu
237
237.2016
21.09.2016
Wyznaczenia drugiego reprezentanta Powiatu Zielonogórskiego do zgromadzenia w Zielonogórskim Związku Powiatowo- Gminnym Starosta Zielonogórski
236
236.2016
07.09.2016
Nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Stare Kramsko gmina Babimost stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1191 F. Przewodniczący Zarządu Powiatu
235
235.2016
07.09.2016
Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
234
234.2016
07.09.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
233
233.2016
07.09.2016
Określenia wskaźników, zasad i terminów do projektu uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego na 2017 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
232
232.2016
31.08.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
231
231.2016
24.08.2016
Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Zelisko- dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Starosta Zielonogórski
230
230.2016
24.08.2016
Uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku. Starosta Zielonogórski
229
229.2016
24.08.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
228
228.2016
24.08.2016
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 138.2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
227
227.2016
24.08.2016
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 137/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
Skarbnik Powiatu
226
226.2016
18.08.2016
Zatwierdzenia „Diagnozy szkół zawodowych przez Powiat Zielonogórski w obszarach: kompetencji uczniów, absolwentów, nauczycieli, współpracy z otoczeniem szkół oraz wyposażenia dydaktycznego”. Starosta Zielonogórski
225
225.2016
18.08.2016
Obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15. Starosta Zielonogórski
224
224.2016
18.08.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
223
223.2016
05.08.2016
Zmiany uchwały NR 100.2015 Zarządu Projektu Zielonogórskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Starosta Zielonogórski
222
222.2016
05.08.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
221
221.2016
05.08.2016
Powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.
220
220.2016
05.08.2016
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Lidii Ludwiczak- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta Zielonogórski
219
219.2016
05.08.2016
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Lewkowicz- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta Zielonogórski
218
218.2016
05.08.2016
Określenia sposobu zarządzania projektem pn. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Przewodniczący Zarządu Powiatu
217
217.2016
05.08.2016
Udzielenia pełnomocnictwa w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
216
216.2016
28.07.2016
Świadczeń socjalnych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów rozwiązywanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
215
215.2016
28.07.2016
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Zarządu Powiatu
214
214.2016
28.07.2016
Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulechowie Filia w Zielonej Górze, do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie powiatu zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
213
213.2016
28.07.2016
Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, do sprawowania kontroli nad placówkami opiekuńczo- wychowawczymi będącymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
212
212.2016
28.07.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
211
211.2016
12.07.2016
Zatwierdzenia „Diagnozy do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja DZIAŁANIE 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych PODDZIAŁANIE 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych- ZIT Zielona Góra”. Starosta Zielonogórski
210
210.2016
12.07.2016
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza Bartosza Orlickiego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta Zielonogórski
209
209.2016
12.07.2016
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza Bartosza Orlickiego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta Zielonogórski
208
208.2016
12.07.2016
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Kaszewskiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta Zielonogórski
207
207.2016
12.07.2016
Powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
206
206.2016
29.06.2016
Nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Radomia gmina Świdnica stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1144F. Przewodniczący Zarządu Powiatu
205
205.2016
29.06.2016
Przekazania lokali w nieodpłatne użytkowanie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
204
204.2016
29.06.2016
Sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego za 2015 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
203
203.2016
29.06.2016
Zmiany uchwały nr 138/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
202
202.2016
29.06.2016
Zmiany uchwały nr 137/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
201
201.2016
29.06.2016
Udzielania pełnomocnictwa Panu Jerzemu Rozynkowi- dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
200
200.2016
29.06.2016
Powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
199
199.2016
29.06.2016
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Dagmarze Zientek- dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
198
198.2016
29.06.2016
Powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
197
197.2016
29.06.2016
Wyboru partnera do projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Przewodniczący Zarządu Powiatu
196
196.2016
21.06.2016
Przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Projekt uchwały w sprawie nagrody rocznej za 2015 rok dla dyrektora SP ZOZ w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
195
195.2016
21.06.2016
Przeznaczenia lokalu mieszkalnego do oddania w nieodpłatne użytkowanie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
194
194.2016
21.06.2016
Przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w nieodpłatne użytkowanie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
193
193.2016
21.06.2016
Sprzedaży lokalu użytkowego nr. 3.16, położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
192
192.2016
21.06.2016
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Górzykowo gmina Sulechów, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
191
191.2016
21.06.2016
Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
190
190.2016
21.06.2016
Przyznania dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Starosta Zielonogórski
189
189.2016
21.06.2016
Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. Przewodniczący Zarządu Powiatu
188
188.2016
21.06.2016
Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na czynności operacyjne związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Starosta Zielonogórski
187
187.2016
21.06.2016
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
186
186.2016
21.06.2016
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Starosta Zielonogórski
185
185.2016
21.06.2016
Zmiany uchwały NR.100.2015 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Starosta Zielonogórski
184
184.2016
21.06.2016
Sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
183
183.2016
21.06.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
182
182.2016
13.06.2016
Wyboru Partnera do projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Przewodniczący Zarządu Powiatu
181
181.2016
08.06.2016
Zmiany uchwały nr 1378/2016 Zarządu powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
180
180.2016
08.06.2016
Zmiany uchwały nr 137/2016 Zarządu powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
179
179.2016
08.06.2016
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
178
178.2016
08.06.2016
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
177
177.2016
08.06.2016
Wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Zielonogórskiego do składu Komisji konkursowej. Starosta Zielonogórski
176
176.2016
08.06.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
175
175.2016
30.05.2016
Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie przez organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego w 2016 roku.
Starosta Zielonogórski
174
174.2016
30.05.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
173
173.2016
18.05.2016
Udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Kostkowi  Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Przewodniczący Zarządu Powiatu
172
172.2016
18.05.2016
Nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Karczyn gmina Sulechów stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1204F. Przewodniczący Zarządu Powiatu
171
171.2016
18.05.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
170
170.2016
18.05.2016
Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Przewodniczący Zarządu Powiatu
169
169.2016
12.05.2016
Ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych w budynku przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie Przewodniczący Zarządu Powiatu
168
168.2016
11.05.2016
Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postepowania w celu wyboru partnera do projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Przewodniczący Zarządu Powiatu
167
167.2016
04.05.2016
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. Przewodniczący Zarządu Powiatu
166
166.2016
27.04.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
165
165.2016
27.04.2016
Określenia formy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zielonogórskiego za 2015 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
164
164.2016
20.04.2016
Zmiany uchwały Nr 18/2015 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu
163
163.2016
20.04.2016
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na nabór partnera, do wspólnej realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego
w Powiecie Zielonogórskim”.
Starosta Zielonogórski
162
162.2016
20.04.2016
Unieważnienia konkursu ofert na nabór partnera, do wspólnej realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Starosta Zielonogórski
161
161.2016
20.04.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
160
160.2016
20.04.2016
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku Starosta Zielonogórski
159
159.2016
13.04.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
158
158.2016
13.04.2016
Zmiany uchwały nr 138/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przewodniczący Zarządu Powiatu
157
157.2016
13.04.2016
Zmiany uchwały nr 137/2016 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Przewodniczący Zarządu Powiatu
156
156.2016
13.04.2016
Przekazania lokalu w nieodpłatne użytkowanie. Przewodniczący Zarządu Powiatu
155
155.2016
04.04.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
154
154.2016
04.04.2016
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na nabór partnera, do wspólnej realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskiem”. Przewodniczący Zarządu Powiatu
153
153.2016
31.03.2016
Nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Wilkanowo gmina Świdnica stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1181 F. Przewodniczący Zarządu Powiatu
152
152.2016
31.03.2016
Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016. Przewodniczący Zarządu Powiatu
151
151.2016
16.03.2016
Uzgodnienia wysokości stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Przewodniczący Zarządu Powiatu
150
150.2016
16.03.2016
Przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
149
149.2016
16.03.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
148
148.2016
25.02.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
147
147.2016
17.02.2016
Przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
146
146.2016
03.02.2016
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Przewodniczący Zarządu Powiatu
145
145.2016
03.02.2016
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a jednostką organizacyjną Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
144
144.2016
03.02.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
143
143.2016
27.01.2016
Przyznania stypendiów sportowych na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
142
142.2016
27.01.2016
Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu
141
141.2016
20.01.2016
Ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu
140
140.2016
20.01.2016
Nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Radomia gmina Świdnica stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1144F. Przewodniczący Zarządu Powiatu
139
139.2016
13.01.2016
Obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie w budynku przy
Al. Niepodległości 15.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
138
138.2016
13.01.2016
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Skarbnik Powiatu
137
137.2016
13.01.2016
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
136
136.2016
13.01.2016
Opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez Powiat na 2016 rok. Skarbnik Powiatu

Akapit nr 5 - brak tytułu

L.p. Nr i data Uchwała w sprawie Wykonawca
135
135.2015
31.12.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
 
134
134.2015
29.12.2015
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zielonej Górze.
Starosta Zielonogórski
 
133
133.2015
22.12.2015
Przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra
o statusie miejskim nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zielonogórskim.
Starosta Zielonogórski
 
132
132.2015
22.12.2015
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Starostwem Powiatowym, a jednostką organizacyjną Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
 
131
131.2015
22.12.2015
Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Starosta Zielonogórski
 
130
130.2015
22.12.2015
Przekazania lokali w nieodpłatne użytkowanie.
 
Starosta Zielonogórski
 
129
129.2015
22.12.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
 
128
128.2015
16.12.2015
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Zielonogórskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
Starosta Zielonogórski
 
127
127.2015
16.12.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
 
126
126.2015
10.12.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
 
125
125.2015
10.12.2015
Przekazania lokalu w nieodpłatne użytkowanie.
Starosta Zielonogórski
 
124
124.2015
10.12.2015
Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
Starosta Zielonogórski
 
123
123.2015
02.12.2015
Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Starosta Zielonogórski
 
122
122.2015
02.12.2015
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
Starosta Zielonogórski
 
121
121.2015
25.11.2015
Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Rehabilitacyjno- Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ
w Wojnowie.
Starosta Zielonogórski
 
120
120.2015
25.11.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
 
119
119.2015
18.11.2015
Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze im. Jana Pawła II, do reprezentowania Powiatu Zielonogórskiego w relacjach z organami administracji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Starosta Zielonogórski
 
118
118.2015
18.11.2015
Zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w obrębie 1 miasta Sulechów.
Starosta Zielonogórski
 
117
117.2015
18.11.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
116
116.2015
12.11.2015
Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2016 rok.
Starosta Zielonogórski
115
115.2015
12.11.2015
Przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 2016- 2025.
Starosta Zielonogórski
114
114.2015
12.11.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
113
113.2015
05.11.2015
Zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Starosta Zielonogórski
112
112.2015
05.11.2015
Zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana pomoc prawna.
Starosta Zielonogórski
111
111.2015
04.11.2015
Zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych
w obrębie 1 miasta Sulechów.
Starosta Zielonogórski
110
110.2015
04.11.2015
Zaopiniowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła na lata 2014 – 2032.
Starosta Zielonogórski
109
109.2015
04.11.2015
Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
Starosta Zielonogórski
108
108.2015
04.11.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
107
107.2015
28.10.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
106
106.2015
20.10.2015
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Starosta Zielonogórski
105
105.2015
20.10.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
104
104.2015
14.10.2015
Wyznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana pomoc prawna
Starosta Zielonogórski
103
103.2015
08.10.2015
Prowadzenia przez Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Rowecka „Grota” w Czerwieńsku dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
Starosta Zielonogórski
102
102.2015
08.10.2015
Obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 3.14 położonego w Sulechowie w budynku przy A. Niepodległości 15.
Starosta Zielonogórski
101
101.2015
08.10.2015
Ustalenia regulaminu korzystania z mieszkania chronionego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1.
Starosta Zielonogórski
100
100.2015
08.10.2015
Utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Starosta Zielonogórski
99
99.2015
08.10.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
98
98.2015
30.09.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych.
Starosta Zielonogórski
97
97.2015
30.09.2015
Przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
96
96.2015
30.09.2015
Wysokości nagrody Starosty Zielonogórskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski.
Starosta Zielonogórski
95
95.2015
24.09.2015
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
94
94.2015
16.09.2015
przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej.
Starosta Zielonogórski
93
93.2015
16.09.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
92
92.2015
09.09.2015
Określenia wskaźników, zasad i terminów do projektów uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego na 2016 rok.
Starosta Zielonogórski
91
91.2015
09.09.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
90
90.2015
19.08.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
89
89.2015
12.08.2015
Udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
Starosta Zielonogórski
88
88.2015
12.08.2015
Zmiany uchwały nr 8/2015 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian
w planie wydatków jednostki.
Starosta Zielonogórski
87
87.2015
12.08.2015
Zmiany uchwały nr 7/2015 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Starosta Zielonogórski
86
86.2015
12.08.2015
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Kwaśnej na czas długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.
Starosta Zielonogórski
85
85.2015
5.08.2015
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Wojtkowiak - dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
84
84.2015
5.08.2015
 
powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
83
83.2015
5.08.2015
Udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Spalonemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.
Starosta Zielonogórski
82
82.2015
5.08.2015
Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.
Starosta Zielonogórski
81
81.2015
5.08.2015
Zmiany uchwały nr 8/2015 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian
w planie wydatków jednostki.
Skarbnik Powiatu
80
80.2015
5.08.2015
Zmiany uchwały nr 7/2015 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Skarbnik Powiatu
79
79.2015
5.08.2015
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Dagmarze Zientek - pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
78
78.2015
5.08.2015
Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
77
77.2015
5.08.2015
Odwołania Pana Andrzeja Klementowskiego ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
76
76.2015
5.08.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
75
75.2015
21.07.2015
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
74
74.2015
21.07.2015
Zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci
i Młodzieży.
Starosta Zielonogórski
73
73.2015
21.07.2015
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starosta Zielonogórski
72
72.2015
21.07.2015
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla – nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starosta Zielonogórski
71
71.2015
21.07.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych.
Starosta Zielonogórski
70
70.2015
21.07.2015
Naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Starosta Zielonogórski
69
69.2015
21.07.2015
Nagrody rocznej za 2014 rok dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
68
68.2015
21.07.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
67
67.2015
29.06.2015
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w obrębie 1 miasta Sulechów, będącej
w użytkowaniu SP ZOZ w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
66
66.2015
29.06.2015
Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego za 2014 rok.
Starosta Zielonogórski
65
65.2015
25.06.2015
Sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
64
64.2015
25.06.2015
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.
Starosta Zielonogórski
63
63.2015
25.06.2015
Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulechowie.
Starosta Zielonogórski
62
62.2015
25.06.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
61
61.2015
18.06.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz Sołectwa Górzykowo.
Starosta Zielonogórski
60
60.2015
18.06.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli.
Starosta Zielonogórski
59
59.2015
18.06.2015
Zgody na wykonanie robót budowlanych.
Dyrektor SP ZOZ dla dzieci w Wojnowie
58
58.2015
18.06.2015
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
57
57.2015
10.06.2015
Nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości położonej w obrębie Drągowina gmina Nowogród Bobrzański.
Starosta Zielonogórski
56
56.2015
10.06.2015
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20, położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 33, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
55
55.2015
10.06.2015
Powołania Kapituły honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.
Starosta Zielonogórski
54
54.2015
10.06.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
53
53.2015
10.06.2015
Wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Zielonogórskiego w skład Komisji Konkursowej.
Starosta Zielonogórski
52
52.2015
27.05.2015
Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Zielonogórski.
Starosta
Zielonogórski
51
51.2015
21.05.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych.
Starosta Zielonogórski
50
50.2015
21.05.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
49
49.2015
14.05.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na rzecz Sołectwa Cigacice.
Starosta Zielonogórski
48
48.2015
14.05.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych.
Starosta Zielonogórski
47
47.2015
14.05.2015
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a jednostką organizacyjną Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
46
46.2015
14.05.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
45
45.2015
06.05.2015
Nabycia na rzecz Powiatu Zielonogórskiego części nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Sulechów, w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej działką nr 374/3.
Starosta Zielonogórski
44
44.2015
06.05.2015
Obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 2.2 położonego w Sulechowie w budynku przy Al. Niepodległości 15.
Starosta Zielonogórski
43
43.2015
06.05.2015
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a jednostką organizacyjną Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
42
42.2015
29.04.2015
Określenia formy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zielonogórskiego za 2014 rok.
Starosta Zielonogórski
41
41.2015
29.04.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
40
40.2015
22.04.2015
Umorzenia należności z tytułu opłat za czynsz i media.
Starosta Zielonogórski
39
39.2015
22.04.2015
Umorzenia należności z tytułu odsetek za zwłokę dotyczącą opłat za czynsz i media.
Starosta Zielonogórski
38
38.2015
22.04.2015
Przyznania dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
Starosta Zielonogórski
37
37.2015
22.04.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
36
36.2015
13.04.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
35
35.2015
08.04.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
34
34.2015
25.03.2015
Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
Starosta Zielonogórski
33
33.2015
25.03.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
32
32.2015
23.03.2015
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
31
31.2015
18.03.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
30
30.2015
11.03.2015
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych.
Starosta Zielonogórski
29
29.2015
11.03.2015
Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
28
28.2015
25.02.2015
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.
Starosta Zielonogórski
27
27.2015
25.02.2015
Przeznaczenia lokali do najmu.
Starosta Zielonogórski
26
26.2015
25.02.2015
Ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego położnej w obrębie Górzykowo gmina Sulechów.
Starosta Zielonogórski
25
25.2014
25.02.2015
Bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
24
24.2015
25.02.2015
Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
Starosta Zielonogórski
23
23.2015
25.02.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
22
22.2015
11.02.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu
21
21.2015
04.02.2015
Upoważnienia dla Członka Zarządu Powiatu
do sprawowania  kontroli nad  organizatorem pieczy zastępczej funkcjonującym  na terenie powiatu zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
20
20.2015
04.02.2015
Udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze im. Jana Pawła II,  do sprawowania  kontroli nad  rodzinami zastępczymi oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, funkcjonującymi na terenie powiatu zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
19
19.2015
04.02.2015
Obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 2.2 położnego w Sulechowie w budynku przy AL. Niepodległości 15.
Starosta Zielonogórski
18
18.2015
04.02.2015
Sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
17
17.2015
28.01.2015
Obniżenia ceny wywoławczej w ósmym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 23 położnego w Sulechowie w budynku Al. Niepodległości 33.
Starosta Zielonogórski
16
16.2015
28.01.2015
Obniżenia ceny wywoławczej w ósmym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 22 położnego w Sulechowie w budynku Al. Niepodległości 33.
Starosta Zielonogórski
15
15.2015
28.01.2015
Obniżenia ceny wywoławczej w ósmym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 21 położnego w Sulechowie w budynku Al. Niepodległości 33.
Starosta Zielonogórski
14
14.2015
28.01.2015
Obniżenia ceny wywoławczej w ósmym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 374/18 położonej w obrębie 1 miasta Sulechów, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski
 
13
13.2015
28.01.2015
Zaopiniowania projektu aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabór n lata 2010- 2032.
Starosta Zielonogórski
12
12.2015
28.01.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Starosta Zielonogórski
11
11.2015
22.01.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
10
10.2015
14.01.2015
Umorzenia należności z tytułu opłat za czynsz i media.
Starosta Zielonogórski
9
9.2015
14.01.2015
 
Opracowania planu finansowego zadań
z zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez Powiat na 2015 rok.
Starosta Zielonogórski
 
8
8.2015
14.01.2015
 
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian
w planie wydatków jednostki.
Starosta Zielonogórski
 
7
7.2015
14.01.2015
 
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Starosta Zielonogórski
 
6
6.2015
14.01.2015
Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarząd Powiatu

Akapit nr 6 - brak tytułu

L.p. Nr i data Uchwała w sprawie Wykonawca
5
5.2014
31.12.2014
Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Zarząd Powiatu
4
 
4.2014
23.12.2014
Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Zarząd Powiatu
3
3.2014
17.12.2014
Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Zarząd Powiatu
2
2.2014
10.03.2014
Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Zarząd Powiatu
1
1.2014
03.12.2014
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego.
Starosta Zielonogórski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Seremak Data wytworzenia informacji: 2015-10-16 13:20:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Seremak Data wprowadzenia do BIP 2015-10-16 13:25:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-10-16 13:33:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-15 11:20:21
Artykuł był wyświetlony: 5565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu