ˆ

Obwieszczenia Starosty Zielonogórskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO Zgodnie z art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zmianami) – zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2024 r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji nr 8/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku, znak AB.6740.6.9.2023, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Warszawską a Ogrodową w Sulechowie, w obrębie ewid. 0002 Sulechów, w jednostce ewid. 080906_4 Sulechów. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia - w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pok. 109 - strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia.

Załączniki

Pobierz dane XML OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO Zgodnie z art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zmianami) – zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2024 r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji nr 8/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku, znak AB.6740.6.9.2023, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Warszawską a Ogrodową w Sulechowie, w obrębie ewid. 0002 Sulechów, w jednostce ewid. 080906_4 Sulechów. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia - w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pok. 109 - strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia. Drukuj informację OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO Zgodnie z art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zmianami) – zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2024 r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji nr 8/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku, znak AB.6740.6.9.2023, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Warszawską a Ogrodową w Sulechowie, w obrębie ewid. 0002 Sulechów, w jednostce ewid. 080906_4 Sulechów. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia - w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pok. 109 - strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Cynk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-01 11:41:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Cynk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-01 11:41:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Cynk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01 11:41:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 363/2022 o zatwierdzeniu zmiany projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmieniająca pozwolenie na budowę nr 474/2021, z dnia 20 lipca 2021r., znak: AB-BA.6740.1.2.2021, wydane SF PV Produkcja 2 Sp. z o. o. w Łodzi, obejmujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 7992,00 kW z trzema kontenerowymi stacjami transformatorowymi – na terenie działki o nr ewidencyjnym 1183, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

  • Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego (PDF, 192.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-06-30 | Data wytworzenia informacji: 2022-06-30 | OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz
Pobierz dane XML OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 363/2022 o zatwierdzeniu zmiany projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmieniająca pozwolenie na budowę nr 474/2021, z dnia 20 lipca 2021r., znak: AB-BA.6740.1.2.2021, wydane SF PV Produkcja 2 Sp. z o. o. w Łodzi, obejmujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 7992,00 kW z trzema kontenerowymi stacjami transformatorowymi – na terenie działki o nr ewidencyjnym 1183, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia. Drukuj informację OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 363/2022 o zatwierdzeniu zmiany projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmieniająca pozwolenie na budowę nr 474/2021, z dnia 20 lipca 2021r., znak: AB-BA.6740.1.2.2021, wydane SF PV Produkcja 2 Sp. z o. o. w Łodzi, obejmujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 7992,00 kW z trzema kontenerowymi stacjami transformatorowymi – na terenie działki o nr ewidencyjnym 1183, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Ciepłuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-30 11:59:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Ciepłuch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-30 12:02:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Ciepłuch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30 12:02:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 362/2022 o zatwierdzeniu zmiany projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmieniająca pozwolenie na budowę nr 287/2021, z dnia 18 maja 2021r., znak: AB-BA.6740.1.3.2021, wydane SF PV Produkcja 2 Sp. z o. o. w Łodzi, obejmujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 4999,50 kW z dwoma kontenerowymi stacjami transformatorowymi – na terenie działki o nr ewidencyjnym 1196/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Załączniki

  • Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego (PDF, 192.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-06-30 | Data wytworzenia informacji: 2022-06-30 | OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz
Pobierz dane XML OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 362/2022 o zatwierdzeniu zmiany projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmieniająca pozwolenie na budowę nr 287/2021, z dnia 18 maja 2021r., znak: AB-BA.6740.1.3.2021, wydane SF PV Produkcja 2 Sp. z o. o. w Łodzi, obejmujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 4999,50 kW z dwoma kontenerowymi stacjami transformatorowymi – na terenie działki o nr ewidencyjnym 1196/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia. Drukuj informację OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 362/2022 o zatwierdzeniu zmiany projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmieniająca pozwolenie na budowę nr 287/2021, z dnia 18 maja 2021r., znak: AB-BA.6740.1.3.2021, wydane SF PV Produkcja 2 Sp. z o. o. w Łodzi, obejmujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 4999,50 kW z dwoma kontenerowymi stacjami transformatorowymi – na terenie działki o nr ewidencyjnym 1196/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Ciepłuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-30 11:54:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Ciepłuch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-30 11:57:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Ciepłuch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30 11:57:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 360/2022 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Babimost 3 o mocy 0,9996 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową (obiekt kat. VIII) – na terenie działki o nr ewidencyjnym 797, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Załączniki

  • OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO (PDF, 190.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-06-30 | Data wytworzenia informacji: 2022-06-30 | OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz
Pobierz dane XML OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 360/2022 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Babimost 3 o mocy 0,9996 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową (obiekt kat. VIII) – na terenie działki o nr ewidencyjnym 797, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia. Drukuj informację OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości. W dniu 29 czerwca 2022r., została wydana decyzja nr 360/2022 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Babimost 3 o mocy 0,9996 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową (obiekt kat. VIII) – na terenie działki o nr ewidencyjnym 797, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowe Kramsko, w jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, Delegatura Sulechów, Pl. Ratuszowy 8, pok. 10, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Ciepłuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-30 11:14:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Ciepłuch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-30 11:37:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Ciepłuch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30 11:37:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Bojadła

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Szwal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-15 09:59:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Mospan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-15 09:59:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Mospan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-15 10:23:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »