ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023 2030
Nr aktu prawnego
LIX 402 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LIX 401 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
Nr aktu prawnego
LIX 400 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego 5LPA
Nr aktu prawnego
LIX 398 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego 4ZPP
Nr aktu prawnego
LIX 397 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
uchwały w sprawie nadania statutu SP ZOZ w Sulechowie
Nr aktu prawnego
LIX 396 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Nr aktu prawnego
LIX 395 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Nr aktu prawnego
LIX 394 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023 2030
Nr aktu prawnego
LVIII.393.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVIII.392.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
Nr aktu prawnego
LVIII.391.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
Nr aktu prawnego
LVIII.390.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII.389.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
wieloletniej prognozy finansowej powiatu
Nr aktu prawnego
LVIII.388.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zasad reprezentowania Powiatu Zielonogórskiego w Związku Powiatów Lubuskich
Nr aktu prawnego
LVIII.387.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
plan pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVIII.386.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023 2030
Nr aktu prawnego
LVII.385.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVII.384.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
Nr aktu prawnego
LVII.383.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024
Nr aktu prawnego
LVII.382.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji