ˆ

Potwierdzenia sald składników będących w posiadaniu innej jednostki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji