ˆ

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Zielonogórskiego VI kadencji na dzień 14.03.2019r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-01-03 15:09:04 Informacja ogłoszona dnia 2019-01-03 15:23:04 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Nr i data Uchwała w sprawie Wykonawca
40.
40.2019
28.02.2019
Powołania Zespołu do spraw przygotowania procedury przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w spółkę prawa handlowego. Członek Zarządu Powiatu
39.
39.2019
28.02.2019
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu
2.
2.2019
14.03.2019
Stanowisko w sprawie współpracy Gminy Sulechów z Powiatem Zielonogórskim. -
38.
38.2019
28.02.2019
Wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na rozbiórkę. Przewodniczący Zarządu
37.
37.2019
28.02.2019
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego. Przewodniczący Zarządu
36.
36.2019
28.02.2019
Powołania Kapituły honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”. Starosta Zielonogórski
35.
35.2019
28.02.2019
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu
34.
34.2019
19.02.2019
Zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
33.
33.2019
19.02.2019
Ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych w budynku przy
Al. Niepodległości 15 w Sulechowie.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
32.
32.2019
19.02.2019
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Zarząd Powiatu
31.
31.2019
12.02.2019
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Starosta Zielonogórski
30.
30.2019
12.02.2019
Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia Powiatu Zielonogórskiego. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
29.
29.2019
12.02.2019
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu
28.
28.2019
12.02.2019
Nieodpłatnego przekazania środka trwałego pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a jednostką organizacyjną Powiatu Zielonogórskiego. Starosta Zielonogórski
27.
27.2019
29.01.2019
Przyznania nagród pieniężnych zawodnikom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe. Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
26.
26.2019
29.01.2019
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu
25.
25.2019
15.01.2019
Przyznania stypendiów sportowych na rok 2019 Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
24.
24.2019
15.01.2019
Opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez Powiat na 2019 rok Skarbnik Powiatu
23.
23.2019
15.01.2019
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Skarbnik Powiatu
22.
22.2019
15.01.2019
Nadania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Skarbnik Powiatu
21.
21.2019
09.01.2019
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Szeląg Dyrektorowi Domu pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Starosta Zielonogórski
20.
20.2019
02.01.2019
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu
19.
19.2019
02.01.2019
Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego, samochodu osobowo- dostawczego marki Renault Kango URN 14, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Dyrektor CKZiU
18.
18.2019
02.01.2019
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu
1.
1.2018
28.12.2018
Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Przewodniczący Zarządu
17.
17.2018
28.12.2018
Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na czynności związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  Dyrektor PCPR
16.
16.2018
28.12.2018
Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych na cele społeczne na rzecz Gminy Trzebiechów. Starosta Zielonogórski
15.
15.2018
28.12.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu
14.
14.12.2018
18.12.2018
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dyrektor PCPR
13.
13.2018
18.12.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu
12.
12.2018
11.12.2018
Sposobu realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Przewodniczący Zarządu
11.
11.2018
11.12.2018
Przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Zarządu
10.
10.2018
11.12.2018
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przewodniczący Zarządu
9.
9.2018
11.12.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu
8.
8.2018
04.12.2018
Wyrażenia opinii dla projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdnica na lata 2019- 2022
z perspektywą do roku 2026”.
Przewodniczący Zarządu
7.
7.2018
04.12.2018
Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Przewodniczący Zarządu
6.
6.2018
04.12.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu
5.
5.2018
28.11.2018
Udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Szeląg Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Starosta Zielonogórski
4.
4.2018
28.11.2018
Wyznaczenia drugiego reprezentanta Powiatu Zielonogórskiego do zgromadzenia w Zielonogórskim Związku Powiatowo- Gminnym. Starosta Zielonogórski
3.
3.2018
28.11.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu
2.
2.2018
26.11.2018
Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu
1.
1.2018
26.11.2018
Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Starosta Zielonogórski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Seremak Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Seremak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 15:09:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 15:23:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 12:02:17
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu