ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-06 2018-11-18 09:00:00 Dostawa maszyn, sprzętów i materiałów biurowych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz przyrządów optycznych, na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 101 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. (DOCX, 58.2 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny - załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 907.3 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 230.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. (DOCX, 62.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.9 KiB)
 • Wykaz dostaw - załącznik nr 6 do SIWZ. (DOCX, 55.6 KiB)
 • Zobowiązanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 232.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 577.1 KiB)
 • Zmiania terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 293.1 KiB)
 • Zawiadomienie nr 2 o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 887.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu