ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-13 2017-05-08 09:00:00 Wykonanie przeglądu i konserwacji znaków podstawowej osnowy poziomej 1 i 2 klasy i szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów w powiecie zielonogórskim. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 625.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 261.7 KiB)
 • Zał. nr 1 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu. (DOCX, 25.2 KiB)
 • Zał. nr 2 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.1 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz oferty (DOCX, 27.9 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór umowy (PDF, 149.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do umowy Ramowe Warunki Techniczne (PDF, 284.8 KiB)
 • Zał. nr 1 do Warunków Technicznych (PDF, 85.1 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ OR.273.2.2017 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 19.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 187 KiB)
 • Treść wniosku Wykonawcy (PDF, 285.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 24.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 35 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2, Zmiana treści SIWZ nr 2 (PDF, 179.4 KiB)
 • Treść wniosku Wykonawcy (2) (PDF, 527.1 KiB)
 • Zmienione Ramowe Warunki Techniczne (PDF, 284.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu