ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-11 2018-07-19 09:00:00 „ Dostawa samochodu specjalnego fabrycznie nowego – ambulansu typ „C” z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 366.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 – formularz oferty (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (PDF, 347.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – wzór umowy (PDF, 163.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 27.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 – wykaz dostaw (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz zmienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 77.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu