ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-10 2018-12-18 09:00:00 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowo-techniczny (XLSX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 140 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art.11 ust.1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 17.4 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu