ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-10 2018-10-18 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 97.6 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 58.3 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 701.7 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 - Załącznik nr 2A do SIWZ (PDF, 875.2 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 - Załącznik nr 2B do SIWZ (PDF, 666.8 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 - Załącznik nr 2C do SIWZ (PDF, 863.2 KiB)
 • Wzory umów - Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 203.1 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 62.7 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.6 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu