ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej od oddania w użytkowanie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 07:46:25

Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w użytkowanie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 10:27:04

Podział Powiatu Zielonogórskiego na okręgi wyborcze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 15:12:10

RODO - Obowiązek informacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 09:26:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest Starosta Zielonogórski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, 65-057 Zielona Góra.
 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030);
  b)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c)    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o  uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Seremak Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Seremak Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 09:26:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 09:29:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 09:30:18
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 11:11:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jolanta Ratajczak
pokój 207
 
tel. 68 452 75 11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Systemu Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Systemu Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 11:11:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 15:13:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 07:45:49
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLV - 26.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 12:29:30

Decyzja środowiskowa dot. scalenia gruntów wsi Bojadła

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-04 12:45:01

Protokół XLIV.2018 - 27.03.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 14:08:19

Protokół XLIII -8.02.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-23 08:49:52

Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-06 11:27:50

Ogłoszenie o licytacji pojazdu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 15:09:29

Protokół XLII-21.12.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-02 14:12:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Jolnta Drygas Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolnta Drygas Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 14:12:49
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Drygas Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 14:13:56
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Drygas Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 14:13:56
Artykuł był wyświetlony: 1046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 13:37:10

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty na wsparcie zadania z zakresu kultury fizucznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 12:39:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego zamieszcza ofertą złożoną przez Szkolny Związek Sportowy  "Ziemia Lubuska" z siedzibą  w Zielonej Górze na wsparcie zadania pn. " Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i  młodzieży szkół w Powiecie Zielonogórskim".
Oferta realizacji zadania publicznego   z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu została złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.)
Zgodnie z art 19a ust.4 powyższej ustawy można zgłaszać uwagi do złożonej "Oferty" do dnia 17.01.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Mach Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Mach Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 12:39:17
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Mach Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 12:44:06
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Mach Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 12:44:06
Artykuł był wyświetlony: 879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu