ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2015-12-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok XIV.90.2015 Zmieniony
162 2015-12-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe XIV.89.2015 Obowiązujący
163 2015-12-03 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……………….. XIV.88.2015 Obowiązujący
164 2015-12-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu XIV.87.2015 Obowiązujący
165 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" XIII.86.2015 Zmieniony
166 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok XIII.85.2015 Zmieniony
167 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ulicy Mostowej i Strumykowej w Płotach łączących drogę powiatową nr 1176F – ul. Sadowa z drogą wojewódzką nr 280 – ul. Lubuska” XIII.84.2015 Obowiązujący
168 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Burmistrza Sulechowa wraz z odpowiedzią na skargę. XIII.83.2015 Obowiązujący
169 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – II etap” XIII.82.2015 Obowiązujący
170 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – II etap” XIII.81.2015 Obowiązujący
171 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016” XIII.80.2015 Obowiązujący
172 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XIII.79.2015 Nieobowiązujący
173 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2015 XIII.78.2015 Obowiązujący
174 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" XII.77.2015 Zmieniony
175 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok XII.76.2015 Zmieniony
176 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XII.75.2015 Obowiązujący
177 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XII.74.2015 Obowiązujący
178 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego XII.73.2015 Obowiązujący
179 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" XI.72.2015 Zmieniony
180 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2015 rok XI.71.2015 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu