ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2015-07-07 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy X.65.2015 Obowiązujący
162 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" IX.64.2015 Zmieniony
163 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2015 rok IX.63.2015 Zmieniony
164 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu IX.62.2015 Nieobowiązujący
165 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa IX.61.2015 Obowiązujący
166 2013-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk IX.60.2015 Obowiązujący
167 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła IX.59.2015 Obowiązujący
168 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego IX.58.2015 Obowiązujący
169 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego IX.57.2015 Obowiązujący
170 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie IX.56.2015 Obowiązujący
171 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczym dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie IX.55.2015 Obowiązujący
172 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przystąpienia do partnerstwa z gminami powiatu zielonogórskiego w realizacji projektu pod nazwą e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego. IX.54.2015 Obowiązujący
173 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu IX.53.2015 Obowiązujący
174 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebiechów IX.52.2015 Obowiązujący
175 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze IX.51.2015 Obowiązujący
176 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu Absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2014 rok IX.50.2015 Obowiązujący
177 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok IX.49.2015 Obowiązujący
178 2015-07-06 Uchwały Rady Powiatu Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie IX 48 2015 Obowiązujący
179 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie. IX.47.2015 Obowiązujący
180 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" VIII.46.2015 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu