ˆ

Interpelacje i zapytania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i zapytania

Akapit nr 1 - brak tytułu

R E J E S T R   I N T E R P E L A C J I   I  Z A P Y T A Ń
R A D Y   P O W I A T U   Z I E L O NO G Ó R S K I E G O
 
Podstawa prawna: art. 21 ust. 9 – 13 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995 z późn. zm.).
Nr
Data Wpływu
RADNA/
RADNY
Interpelacja, zapytanie w sprawie
Treść interpelacji, zapytania
Treść odpowiedzi na interpelacje, zapytania
Termin udzielenia odpowiedzi
5.2023 21.11.2023 Aleksandra Szubert Przystąpienia Gminy Bojadła do Zielonogórksiego Związku Powiatowo- Gminnego Treść Odpowiedź 27.11.2023 r.
4.2023 25.05.2023 Aleksandra Szubert Harmonogramu wykaszania oraz wycinki krzewów przy poboczach dróg. Treść Odpowiedź 02.06.2023 r.
3.2023 27.02.2023 Aleksandra Szubert Naprawy pobocza na drodze nr 1198F w odcinku miejscowości Radowice – Podlegórz (gmina Trzebiechów). Treść Odpowiedź 10.03.2023 r.
2.2023 27.02.2023 Ryszard Górnicki Programów dla osób niepełnosprawnych, w tym Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, Programu Opieka Wytchnieniowa oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Treść Odpowiedź 10.03.2023 r.
1.2023 02.02.2023 Aleksandra Szubert Stanu dróg powiatowych w obrębie gmin Bojadła i Kargowa- drogi powiatowej nr 1189F w miejscowości Siadcza oraz drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bełcze - Siadcza Treść Odpowiedź 16.02.2023 r.
9.2022 20.06.2022 Aleksandra Szubert Stanu nawierzchni dróg powiatowych w obrębie drogi powiatowej nr 1200F na odcinku Trzebiechów – Mieszkowo - Siadcza Treść Odpowiedź 27.06.2022 r.
8.2022 25.05.2022
Aleksandra
Szubert
Terminu wykoszenia i odkrzaczenia pobocza przy drodze powiatowej nr 1199F Treść Odpowiedź 02.06.2022 r.
7.2022 25.05.2022
Aleksandra
Szubert
Naprawy nawierzchni drogi powiatowej nr 1189F w miejscowości Siadcza - Karszyn Treść Odpowiedź 02.06.2022 r.
6.2022 28.04.2022 Roman Bajor Możliwości weryfikowania pod kątem struktury właścicielskiej i wykluczania z postępowań przetargowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski Treść Odpowiedź 06.05.2022 r.
5.2022 28.04.2022 Aleksandra Szubert Wykonania napraw gwarancyjnych w pasie drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła – Bełcze Treść Odpowiedź 05.05.2022 r.
4.2022 28.04.2022 Aleksandra Szubert W sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1199F oraz poprawy nawierzchni drogi w miejscowości Głuchów, Borek, Trzebiechów Treść Odpowiedź 05.05.2022 r.
3.2022 24.02.2022
Leokadia Loch
Danuta Pyrtko
Remontu drogi nr 1071F oraz 1183F Treść Odpowiedź 10.03.2022 r
2.2022 10.01.2022 Roman Bajor Interpelacja o dodatkowe informację w zakresie bieżącej możliwości korzystania przez młodzież szkół średnich ze wsparcia psychologicznego. Treść Odpowiedź
24.01.2022 r.
1.2022 10.01.2022 Roman Bajor
Interpelacja w sprawie przejazdu kolejowego.
Treść Odpowiedź 14.01.2022 r.
9.2021 24.11.2021 Leokadia Loch Interpelacja w sprawie remontu drogi w miejscowości Dobroszów Mały oraz w sprawie bezpieczeństwa na ul. Słowackiego w Nowogrodzie Bobrzańskim Treść Odpowiedź 07.12.2021 r.
8.2021 25.10.2021 Alicja Szułcik
Interpelacja w sprawie przedstawienia sytuacji dotyczącej Zespołów Ratownictwa Medycznego
w SP ZOZ w Sulechowie
Treść Odpowiedź 08.11.2021 r.
7.2021
30.09.2021 Roman Bajor Interpelacja w sprawie wykaszania poboczy dróg powiatowych wedle rzeczywistych potrzeb w sezonie wegetacyjnym Treść Odpowiedź 12.10.2021 r.
6.2021 30.09.2021 Roman Bajor Interpelacja w sprawie bieżącej możliwości korzystania przez młodzież szkół średnich ze wsparcia psychologicznego, świadczonego przez psychologów zatrudnionych
w podległych Powiatowi Zielonogórskiemu szkołach.
Treść Odpowiedź 12.10.2021 r.
5.2021 21.09.2021 Ryszard Górnicki Interpelacja w sprawie wspólnej przebudowy dróg
w Sulechowie: Jana Pawła II, Styczniowa oraz Żwirki i Wigury wraz ze skrzyżowaniem.
Treść Odpowiedź 04.10.2021 r.
4.2021 29.06.2021 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Interpelacja w sprawie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych. Treść Odpowiedź 13.07.2021 r.
3.2021 29.06.2021 Aleksandra Szubert Zapytanie: Czy został ustalony termin naprawy przez wykonawcę nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła - Bełcze Treść Odpowiedź 06.07.2021 r.
2.2021 29.04.2021 Aleksandra Szubert Zapytanie dotyczące stanu nawierzchni dróg powiatowych w obrębie gminy Bojadła, Trzebiechów oraz gminy Kargowa. Treść Odpowiedź 06.05.2021 r.
1.2021 03.02.2021 Marian Cygan Interpelacja o wzmożenie działań związanych z drogą powiatową nr 1140F na odcinku Nowogród Bobrzański – Krzywaniec. Treść Odpowiedź 09.02.2021 r.
8.2020 10.12.2020 Ireneusz Plechan Zapytanie zadane na sesji Rady Powiatu Zielonogórksiego w dniu 10.12.2020 r. w sprawie finansowania zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F
w Starym Kramsku.
- Odpowiedź 17.12.2020 r.
7.2020 27.11.2020 Adam Jaskulski Zapytania zadane na sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego w dniu 27.11.2020 r. w sprawie uzupełnienia poboczy drogi powiatowej relacji Świdnica – Letnica oraz w sprawie kontynuacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II”. - Odpowiedź
04.12.2020 r.
6.2020 27.11.2020 Ireneusz Plechan Zapytanie zadane na sesji Rady Powiatu Zielonogórksiego
w dniu 27.11.2020 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F
w Starym Kramsku.
- Odpowiedź
04.12.2020 r.
5.2020 18.09.2020 Roman Bajor Informacja do jakich organizacji (stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, partnerstw, konwentów  itp.) należy Powiat Zielonogórski. Treść Odpowiedź
18.09.2020 r.
4.2020 17.08.2020 Roman Bajor Zwiększenia bezpieczeństwa przy przejeździe przez tory kolejowe na odcinku drogi Sulechów - Buków Treść Odpowiedź 21.08.2020 r.
3.2020 06.08.2020 Adam Jaskulski Zapytania zadane na sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego w dniu 06.08.2020 r. dot. realizacji poszczególnych inwestycji prowadzonych przez powiat. - Odpowiedź 13.08.2020 r.
2.2020 30.06.2020 Leokadia Loch Interpelacja w sprawie dofinansowania zakupu rowerów trójkołowych rehabilitacyjnych w ramach środków PFRON Treść Odpowiedź 10.07.2020 r.
1.2020 20.02.2020 Roman Bajor Zapytanie w sprawie realizacji inwestycji pn. „Kraina Pamięci Krematorium i Cmentarz dla Zwierząt Domowych” na ul. Zachodniej w Sulechowie Treść Odpowiedź 26.02.2020 r.
4.2018
12.12.2018
Alicja Szułcik
Zapytanie w sprawie:
 1. naprawy dróg: Jaromierz Nowy – Obra Dolna;
 2. wyrównanie pobocza drogi powiatowej od krzyżówki Świętno z drogą wojewódzką w kierunku Kolska;
 3. naprawy drogi Kargowa – Klenica (nr 1189).  
 4. pracy godzin Wydziału Komunikacji w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie.
14.12.2018 r.
3.2018
11.12.2018
Adam Jaskulski
Zapytanie w sprawie siedziby Starostwa Powiatowego
w Zielonej Górze.
14.12.2018 r.
2.2018
06.12.2018
Leokadia Loch
 
Interpelacja w sprawie:
 1. priorytetu w inwestycjach drogowych- realizacja generalnego remont drogi powiatowej Nr 1182F na odcinku od drogi krajowej Nr 27 do m. Krzewiny;
 2. dokonanie aktualnego przeglądu wszystkich dróg powiatowych, ustalenia ich stanu i konieczności przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych;
 3. usunięcia krzaków w pasie dróg powiatowych:
 1. relacji: Bogaczów – Wysoka – Łagoda
 2. relacji: Kotowice – Przybymierz
 3. relacji: Drągowina – Skibice
14.12.2018 r.
1.2018
06.12.2018
Adam Jaskulski
Zapytanie w sprawie:
 1. kontynuacji przebudowy drogi od dk 32 do Radomii przez Orzewo do Drzonowa;
 2. stanu drogi Świdnica – Letnica.
 
_
 
 
14.12.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Seremak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Seremak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 12:40:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 12:46:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-27 14:46:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »