ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-13 2019-05-21 09:00:00 Zorganizowanie i realizacja usługi pod nazwą: Festiwal zawodów - warsztaty wyjazdowe z wizytą u pracodawcy" w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 126.5 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 47.3 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 68.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 52.8 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. (DOCX, 50.3 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia (DOCX, 63.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 41.4 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22 a ust 1 ustawy PZP na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 43.9 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz usług (DOCX, 55.6 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień SIWZ (PDF, 245 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 465.3 KiB)
2 2019-05-06 2019-05-21 09:00:00 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 75" w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 875.9 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 47 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 52.7 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.4 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia (PDF, 571.2 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 41.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt wykonawczy (ZIP, 7.5 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany (ZIP, 7.5 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 1 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót (ZIP, 836 KiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 43.7 KiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych (DOCX, 46.5 KiB)
 • Zał. nr 12 do SIWZ - Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych (PDF, 2.4 MiB)
 • Zał. nr 13 do SIWZ - Kosztorys ofertowy (PDF, 408.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 498.8 KiB)
3 2019-03-18 2019-04-02 09:00:00 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 134 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 46.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 52.9 KiB)
 • Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 50.5 KiB)
 • Wzór umowy w sprawie zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ (DOCX, 94 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ. (DOCX, 41.3 KiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 6 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do SIWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 9 do SIWZ (ZIP, 836 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 10 do SIWZ (DOCX, 43.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych - zał. nr 11 do SIWZ (DOCX, 46.5 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zał. nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 258.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu