Zamówienia publiczne w toku - Powiat Zielonogórski
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-25 2018-08-02 09:00:00 Dostawa samochodu specjalnego fabrycznie nowego – ambulansu typ „C” z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 626.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 414.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu (PDF, 463.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 172.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałoej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz dostaw (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 16.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 443.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 311.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu