ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-21 2018-10-01 09:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego i jednostek w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 700.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 270.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 29.7 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz cenowy (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 17.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (PDF, 285.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 8 Wykaz dostaw (DOCX, 18.8 KiB)
 • Treść pytań Wykonawcy (PDF, 107.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 75.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu