ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-28 2019-04-05 09:00:00 „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na realizacji projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy dla miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór w powiecie zielonogórskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 650.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 231.4 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.7 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz oferty (DOCX, 30.7 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Warunki techniczne (PDF, 230.8 KiB)
 • Zał. nr 4a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Opis projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej (PDF, 6.2 MiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Wzór umowy (PDF, 152.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 19.4 KiB)
 • Zał. nr 9 Wykaz usług (DOCX, 18.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 574.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 480.4 KiB)
2 2019-03-08 2019-03-18 09:00:00 „Świadczenie usług geodezyjnych w 2019 roku”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 607.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 225.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 24.9 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.6 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz oferty cz. I (DOCX, 33.2 KiB)
 • Zał. nr 3b do SIWZ Formularz oferty cz. II (DOCX, 31.5 KiB)
 • Zał. nr 4a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia cz. I (PDF, 154.5 KiB)
 • Zał. nr 4b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia cz. II (PDF, 143.1 KiB)
 • Zał. Nr 5a do SIWZ OR.273.4.2019 Wzór umowy do części I (PDF, 152.4 KiB)
 • Załącznik do umowy do części I (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał. Nr 5b do SIWZ OR.273.4.2019 Wzór umowy do części II (PDF, 154.7 KiB)
 • Załącznik do umowy do części II (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ Wzór wykazu osób (DOCX, 19.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 159.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 179.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 173 KiB)
3 2018-12-10 2018-12-18 09:00:00 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowo-techniczny (XLSX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 140 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art.11 ust.1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 17.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 469.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 869.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 781.4 KiB)
4 2018-11-30 2018-12-10 09:00:00 „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 662.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 224.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.7 KiB)
 • Zał. Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 27.1 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia docx (PDF, 161.4 KiB)
 • Zał. nr 5 Wzór umowy (PDF, 156.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zał. nr 8 Wykaz usług (DOCX, 18.6 KiB)
 • Pytania nr 1 (PDF, 277 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 72.8 KiB)
 • Pytania nr 2 (PDF, 337.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 84.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 161.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.3 KiB)
5 2018-11-19 2018-11-27 09:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Zielonogórskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 703.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 322.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.3 KiB)
 • Zał. Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 27.4 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz cenowy (XLS, 39 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 225.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zał. nr 7 Wykaz usług (DOCX, 18.6 KiB)
 • Treść pytań Wykonawcy (PDF, 112.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 187.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 185.1 KiB)
6 2018-11-06 2018-11-15 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. nierozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 97.5 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 57.3 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 63.8 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 - załącznik nr 2A do SIWZ (DOCX, 282.2 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 56.9 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 62.7 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.6 KiB)
 • Zobowiązanie do dyspozycji Wykonwcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 1014.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 515.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 i 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 822.8 KiB)
7 2018-10-10 2018-10-18 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 97.6 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 58.3 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 701.7 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 - Załącznik nr 2A do SIWZ (PDF, 875.2 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 - Załącznik nr 2B do SIWZ (PDF, 666.8 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 - Załącznik nr 2C do SIWZ (PDF, 863.2 KiB)
 • Wzory umów - Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 203.1 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 62.7 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.6 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 775.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 4 (PDF, 272.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3 (PDF, 291.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr1 i 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
8 2018-09-21 2018-10-01 09:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego i jednostek w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 700.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 270.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 29.7 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz cenowy (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 17.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (PDF, 285.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 8 Wykaz dostaw (DOCX, 18.8 KiB)
 • Treść pytań Wykonawcy (PDF, 107.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 75.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 255.6 KiB)
9 2018-09-12 2018-09-20 09:00:00 Dostawa materiałów zawodoznawczych oraz pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (DOCX, 98.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (DOCX, 57.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1) (DOCX, 60.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 ( formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2) (DOCX, 57 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 1 (DOCX, 67.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 2 (DOCX, 68.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 50.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 53.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 490.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 (PDF, 285.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 (PDF, 845.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 929.4 KiB)
10 2018-08-22 2018-08-30 09:00:00 Organizacja usługi Festiwal zawodów - warsztaty wyjazdowe u pracodawcy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 438.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 56.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia (PDF, 318.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 302.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonacy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 62.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (DOCX, 50.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług (DOCX, 55.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 53.5 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (PDF, 469.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 477.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 997.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 847.7 KiB)
11 2018-07-25 2018-08-02 09:00:00 Dostawa samochodu specjalnego fabrycznie nowego – ambulansu typ „C” z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 626.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 414.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu (PDF, 463.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 172.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałoej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz dostaw (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 16.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 443.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 311.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 467.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196.6 KiB)
12 2018-05-11 2018-05-21 09:00:00 Realizacja prac geodezyjnych polegających na wykonaniu projektu, założeniu i modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów w powiecie zielonogórskim. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 780.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 258.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.4 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz oferty (DOCX, 28.1 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 275.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Wzór umowy (PDF, 153.2 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 19.5 KiB)
 • Zał. nr 9 Wykaz usług (DOCX, 18.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 84.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 155.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 156.4 KiB)
13 2018-03-01 2018-03-09 09:00:00 Świadczenie usług geodezyjnych w 2018 roku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 705.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 215.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 24.9 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.4 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz oferty cz. I (DOCX, 31 KiB)
 • Zał. nr 3b do SIWZ Formularz oferty cz. II (DOCX, 28.5 KiB)
 • Zał. nr 4a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia cz. I (PDF, 153 KiB)
 • Zał. nr 4b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia cz. II (PDF, 130.8 KiB)
 • Zał. Nr 5a do SIWZ OR.273.1.2017 Wzór umowy do części I (PDF, 151.8 KiB)
 • Załącznik do umowy do części I (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał. Nr 5b do SIWZ OR.273.1.2017 Wzór umowy do części II (PDF, 153.9 KiB)
 • Załącznik do umowy do części II (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ OR.273.1.2017 Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 15.9 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ Wzór Wykazu osób (DOCX, 19.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 81.1 KiB)
 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 91.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 239.2 KiB)
14 2017-11-24 2017-12-04 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 69.1 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych (PDF, 480.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 1 (DOCX, 56.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 2 (DOCX, 59.9 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 3 (DOCX, 61.7 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 4 (PDF, 642.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 5 - projekt umowy (DOCX, 54.7 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 6 (DOCX, 54.7 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - zał. nr 7 (DOCX, 78.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 36.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 130.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 204.7 KiB)
15 2017-11-24 2017-12-04 09:00:00 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Zielonogórskiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 846.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.3 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 25.3 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz cenowy (XLS, 39 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 224.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 Wykaz usług (DOCX, 18.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 58.9 KiB)
 • Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 96.4 KiB)
 • Treść pytań Wykonawcy (PDF, 290.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 194.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 84.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyu (PDF, 101.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 182 KiB)
16 2017-10-27 2017-11-06 10:00:00 Dostawa mebli na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 65.3 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli (PDF, 501.3 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 1 (DOCX, 26.8 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 2 (DOCX, 29.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 3 (DOCX, 31.3 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 4 (PDF, 315 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 5 - projekt umowy (DOCX, 92.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 6 (DOCX, 24.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 7 (DOCX, 48.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 429.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.7 KiB)
 • Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 253.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 272.5 KiB)
17 2017-10-20 2017-10-30 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów (PDF, 313 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 1 (DOCX, 56.8 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 2 (DOCX, 60.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 3 (DOCX, 61 KiB)
 • SIWZ2 - dostawa komputerów - załącznik nr 4 (PDF, 894.2 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 5 - projekt umowy (DOCX, 92.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 6 (DOCX, 54.8 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów -zał. nr 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOCX, 79 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 183.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 420 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 483.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 272.1 KiB)
18 2017-09-28 2017-10-09 09:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego i jednostek w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 704.4 KiB)
 • SIWZ OR.273.4.2017 (PDF, 262.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.4 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 26.2 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz cenowy (DOCX, 20 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 18.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (PDF, 285 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 8 Wykaz dostaw (DOCX, 18.7 KiB)
 • Pytania nr 1 (PDF, 153.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 77.2 KiB)
 • Pytania nr 2 (PDF, 197.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 101.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 95.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 155 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 219.9 KiB)
19 2017-05-31 2017-06-08 09:00:00 „Wykonanie przeglądu i konserwacji znaków podstawowej poziomej osnowy bazowej 2 klasy i szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór w powiecie zielonogórskim”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 340.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 301.9 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.2 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Formularz oferty (DOCX, 28 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy (PDF, 149.6 KiB)
 • Ramowe warunki techniczne (PDF, 290.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do Warunków Technicznych (PDF, 289.2 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 19.5 KiB)
 • Zał. nr 8 Wykaz usług (DOCX, 18.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 88.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 159.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 162.4 KiB)
20 2017-05-19 2017-05-29 10:00:00 Festiwal zawodów- warsztaty wyjazdowe z wizytą u pracodawcy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 350.3 KiB)
 • SIWZ_ Festiwal zawodów (PDF, 584 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki (DOCX, 84.6 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ_Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy (DOCX, 87.4 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_Formularz_oferty_cz._I (DOCX, 85.3 KiB)
 • Zal_4_opis przedmiotu zamówienia - festiwal zawodow-wycieczki (PDF, 479.9 KiB)
 • Zal_5_projekt umowy - festiwal zawodów (PDF, 300.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 27.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 334.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 435.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu