ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Miejsce pracy: ZIELONA GÓRA UL.PODGÓRNA 5

Wymiar etatu: ¼

Ilość etatów: 0,25

Wydział: Organizacyjny

Data udostępnienia: 2018-01-12

Ogłoszono dnia: 2018-01-12 przez Elżbieta Marciniak

Termin składania dokumentów: 2018-01-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Starosta Zielonogórski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie: min. średnie,
 • doświadczenie zawodowe - trzy lata pracy,
 • predyspozycje osobowościowe - sumienność, obowiązkowość, dokładność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywane  prace, rzetelność i staranność ,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dokumentów niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ochrona informacji niejawnych- prowadzenie kancelarii tajnej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze,
 2. Prowadzenie spraw w zakresu Akcji Kurierskiej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w wymiarze ¼ etatu, 10 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.  Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z innymi ludźmi są częste i intensywne.  Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami.  Zgodnie z art. 16 ust 2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902)  pierwsza umowa o pracę jest zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-24 15:30:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym”.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data  wpływu.
 3. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko „Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

VII. Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (www.bip.powiat-zielonogorski.pl),
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji
  o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Marciniak Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 14:00:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 14:01:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 15:12:11
Artykuł był wyświetlony: 856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu