ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XXXVII 225 2017 Obowiązujący
2 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok XXXVII 224 2017 k Obowiązujący
3 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu XXXVII 223 2017 Obowiązujący
4 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie XXXVII 222 2017 Obowiązujący
5 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie XXXVII 221 2017 Obowiązujący
6 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świdnica XXXVII 220 2017 Obowiązujący
7 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi nr 103217 ul. Koszarowa w Sulechowie XXXVII 219 2017 Obowiązujący
8 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku usytuowanego na działce nr 4171 położonej w obrębie 1 miasta Sulechów XXXVII 218 2017 Obowiązujący
9 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość XXXVII 217 2017 Obowiązujący
10 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski XXXVII 216 2017 Obowiązujący
11 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu powierzenia Gm. Nowogród Bobrz. zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrz XXXVII 215 2017 Obowiązujący
12 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa XXXVII 214 2017 Obowiązujący
13 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk XXXVII 213 2017 Obowiązujący
14 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła XXXVII 212 2017 Obowiązujący
15 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu wyrażenia woli współdziałania Powiatu Zielonogórskiego z Gminą Babimost w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 XXXVI 211 2017 Obowiązujący
16 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XXXVI 210 2017 Obowiązujący
17 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok XXXVI 209 2017 Obowiązujący
18 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu likwidacji Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie XXXVI 208 2017 Obowiązujący
19 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sulechowie XXXVI 207 2017 Obowiązujący
20 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2016 rok XXXVI 206 2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE