ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XLVII.294 Obowiązujący
2 2018-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok XLVII.293.2018 Obowiązujący
3 2018-05-24 Uchwały Rady Powiatu zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XLVI.292.2018 Obowiązujący
4 2018-05-24 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok XLVI.291.2018 k Obowiązujący
5 2018-05-24 Uchwały Rady Powiatu wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 23, położonym w budynku przy Al. Niepodległości 33 w Sulechowie XLVI.290.2018 Obowiązujący
6 2018-05-24 Uchwały Rady Powiatu podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu XLVI.289.2018 Obowiązujący
7 2018-05-24 Uchwały Rady Powiatu Statutu Powiatu Zielonogórskiego XLVI.288.2018 Obowiązujący
8 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu wykazu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego XLV.287.2018 Obowiązujący
9 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu XLV.286.2018 zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XLV.286.2018 Obowiązujący
10 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok XLV.285.2018 Obowiązujący
11 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń usytuowanych w budynku przy Al. Niepodległości 32 w Sulechowie XLV.284.2018 Obowiązujący
12 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę ws dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół XLV.283.2018 Obowiązujący
13 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych XLV.282.2018 Obowiązujący
14 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1191F XLIV.281.2018 Obowiązujący
15 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XLIV.280.2018 Obowiązujący
16 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok XLIV.279.2018 Obowiązujący
17 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu XLIV.278.2018 Obowiązujący
18 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe XLIV.277.2018 Obowiązujący
19 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu rozpatrzenia skargi Pana XLIV.276.2018 Obowiązujący
20 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2018 roku XLIV.275.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE