ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Babimost XXXVIII.235.2017 Obowiązujący
2 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu uchylenia Uchwały nr XXV.159.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dn 8.09.2016r. ws przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Świdnica XXXVIII.234.2017 Obowiązujący
3 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XXXVIII.233.2017 Obowiązujący
4 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok XXXVIII.232.2017 Obowiązujący
5 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu rozpatrzenia skargi Pana ..... XXXVIII.231.2017 Obowiązujący
6 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu rozpatrzenia skargi zbiorowej mieszkańców wsi Podgórzyce i Turów XXXVIII.230.2017 Obowiązujący
7 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu rozpatrzenia skargi Pana ........... XXXVIII.229.2017 Obowiązujący
8 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu rozpatrzenia skargi Pana .......... XXXVIII.228.2017 Obowiązujący
9 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego ws określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON XXXVIII.227.2017 Obowiązujący
10 2017-09-07 Uchwały Rady Powiatu zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie XXXVIII.226.2017 Obowiązujący
11 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zmiany w Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022 XXXVII 225 2017 Obowiązujący
12 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok XXXVII 224 2017 k Obowiązujący
13 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu XXXVII 223 2017 Obowiązujący
14 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie XXXVII 222 2017 Obowiązujący
15 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie XXXVII 221 2017 Obowiązujący
16 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świdnica XXXVII 220 2017 Obowiązujący
17 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi nr 103217 ul. Koszarowa w Sulechowie XXXVII 219 2017 Obowiązujący
18 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku usytuowanego na działce nr 4171 położonej w obrębie 1 miasta Sulechów XXXVII 218 2017 Obowiązujący
19 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość XXXVII 217 2017 Obowiązujący
20 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski XXXVII 216 2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu