ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok XIII.85.2015 Zmieniony
142 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ulicy Mostowej i Strumykowej w Płotach łączących drogę powiatową nr 1176F – ul. Sadowa z drogą wojewódzką nr 280 – ul. Lubuska” XIII.84.2015 Obowiązujący
143 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Burmistrza Sulechowa wraz z odpowiedzią na skargę. XIII.83.2015 Obowiązujący
144 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – II etap” XIII.82.2015 Obowiązujący
145 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – II etap” XIII.81.2015 Obowiązujący
146 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016” XIII.80.2015 Obowiązujący
147 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XIII.79.2015 Nieobowiązujący
148 2015-10-29 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2015 XIII.78.2015 Obowiązujący
149 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" XII.77.2015 Zmieniony
150 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok XII.76.2015 Zmieniony
151 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XII.75.2015 Obowiązujący
152 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XII.74.2015 Obowiązujący
153 2015-09-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego XII.73.2015 Obowiązujący
154 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" XI.72.2015 Zmieniony
155 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2015 rok XI.71.2015 Zmieniony
156 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Zielonogórskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego XI.70.2015 Obowiązujący
157 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Sulechowie XI.69.2015 Obowiązujący
158 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekazania Gminie Sulechów zadania zarządzania drogą powiatową nr 1206F w m. Kije XI.68.2015 Obowiązujący
159 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa XI.67.2015 Obowiązujący
160 2015-09-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku XI.66.2015 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu