ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
221 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu IX.53.2015 Obowiązujący
222 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebiechów IX.52.2015 Obowiązujący
223 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze IX.51.2015 Obowiązujący
224 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu Absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2014 rok IX.50.2015 Obowiązujący
225 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok IX.49.2015 Obowiązujący
226 2015-07-06 Uchwały Rady Powiatu Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie IX 48 2015 Obowiązujący
227 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie. IX.47.2015 Obowiązujący
228 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022" VIII.46.2015 Zmieniony
229 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok VIII.45.2015 Zmieniony
230 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie przekazania Gminie Sulechów zadania zarządzania drogą powiatową nr 1206F w m. Kije VIII.44.2015 Zmieniony
231 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu Uchylenie uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr V.30.2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny lokalu użytkowego nr 3.14 znajdującego się w Sulechowie, w budynku przy Al. Niepodległości 15, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego VIII.43.2015 Obowiązujący
232 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu Uchylenie uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr V.29.2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny lokalu użytkowego nr 3.7 znajdującego się w Sulechowie, w budynku przy Al. Niepodległości 15, stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego VIII.42.2015 Obowiązujący
233 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie rozpatrzenia skargi Pani .................. VIII.41.2015 Obowiązujący
234 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VIII.40.2015 Obowiązujący
235 2015-06-03 Uchwały Rady Powiatu Zmiana Uchwały II.11.2014 z dnia 17.12.2014 w sprawie przyjęcia przez Powiat Zielonogórski do realizacji zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej VIII.39.2015 Obowiązujący
236 2015-04-23 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego VII.38.2015 Obowiązujący
237 2015-04-23 Uchwały Rady Powiatu W sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego VII.37.2015 Obowiązujący
238 2015-04-23 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” VII.36.2015 Zmieniony
239 2015-04-23 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok VIII.35.2015 Zmieniony
240 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok VI.34.2015 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu