ˆ

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Nadzór nad stowarzyszeniami

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-10-16 09:08:40 Informacja ogłoszona dnia 2015-10-16 09:08:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA WAŻNE!
 
Sprawy dotyczące rejestracji i wydawania zaświadczeń klubom sportowym w tym uczniowskim klubom sportowym, mających siedzibę na terenie byłej Gminy Zielona Góra od 1 stycznia 2015 roku załatwiane są przez Wydział Sportu, Kultury i Turystyki miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22. 
 
 
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu zielonogórskiego sprawuje organ nadzorczy - Starosta Zielonogórski.
 
 
DO KOMPETENCJI ORGANU NADZORCZEGO-STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO NALEŻY:
 • opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszenia oraz wniosków o zmianę statutu stowarzyszenia,
 • sprawdzanie uchwał walnych zebrań członków stowarzyszenia pod względem zgodności
 • z obowiązującymi przepisami prawa i statutem stowarzyszenia,
 • wnioskowanie do Sądu Rejonowego o zastosowanie określonych w przepisach środków
 • w przypadku, gdy działalność stowarzyszenia jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu,
 • żądanie od stowarzyszenia wyjaśnień.
 
OBOWIĄZKI STOWARZYSZENIA WOBEC SĄDU I ORGANU NADZORCZEGO-STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO:
 • stowarzyszenie jest zobowiązane- najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia wyboru, zmiany lub uzupełnienia Zarządu do zawiadomienia właściwego sądu rejestrowego oraz Starosty
o składzie Zarządu i miejscu zamieszkania członków, a także wskazania adresu siedziby stowarzyszenia, jeśli uległ on zmianie,
 • zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu rejestrowego
  o zmianie statutu - w tym przypadku stosuje się zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia,
 • zarząd stowarzyszenia ma obowiązek, na żądanie Starosty dostarczenia odpisów uchwał walnego zebrania członków,
 • stowarzyszenie ma obowiązek udzielania niezbędnych wyjaśnień Staroście.

KOMPETENCJE ORGANU NADZORCZEGO-STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
Starosta wobec stowarzyszenia, którego działalność jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu lub poleceniami organu nadzorującego, może zastosować określone poniżej sankcje:
 • wnioskowanie do sądu o nałożenie na stowarzyszenie grzywny w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5000 zł za niestosowanie się do poleceń organu nadzorującego wynikających z obowiązków stowarzyszenia wymienionych powyżej,
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie o ich usunięcie w określonym terminie,
 • udzielenie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,
 • wystąpienie do sądu o:
  1. udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia,
  2. uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia,
  3. rozwiązanie stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie istnieje możliwość przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem,
  4. zawieszenie w czynnościach zarządu stowarzyszenia i wyznaczenie przedstawiciela
   do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia,
  5. ustanowienie kuratora w przypadku, gdy stowarzyszenie nie ma zarządu zdolnego
   do działań prawnych.
Sąd, na wniosek organu nadzorczego - Starosty, może wydać postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia jeżeli:
 • liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia,
 • stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2017r. poz  210 z późn.zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Systemu Data wytworzenia informacji: 2015-10-16 09:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Systemu Data wprowadzenia do BIP 2015-10-16 09:08:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-10-16 09:08:44
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Mach Data ostatniej zmiany: 2019-02-18 13:28:59
Artykuł był wyświetlony: 1469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu