ˆ

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-04 09:53:49 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-04 09:53:54 przez Małgorzata Mach

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej
Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawoo stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1923).
 
Od tej daty, funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych, do której działające na podstawie przepisów dotychczasowych stowarzyszenia zwykłe obowiązane są dokonać wpisu
w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018 r.
Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.
 
Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe uzyskuje ułomną osobowość prawną co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawą, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wszystkimi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstajez chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. Stowarzyszenie zwykłe, po spełnieniu przesłanek ustawowych może uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, jak to było dotychczas, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej czy prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 
Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć trzy osoby, które w tym celu składają organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:
 1. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:
 • o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby,
 • o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,
 • o wyborze przedstawiciela albo zarządu, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej - z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo członków powołanych organów zgodnie z regulaminem,
 1. regulamin działalności stowarzyszenia,
 2. lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 • oraz wniosek o dokonanie wpisu
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych, które zarejestrowały się po dniu 20.05.2016r. publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
Nowa ewidencja będzie zawierała następujące dane:
 1. Numer kolejny w ewidencji
 2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego
 3. Daty wpisów do ewidencji
 4. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
 5. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
 6. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
 7. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
 8. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego
 9. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego
 10. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego
 11. Status organizacji pożytku publicznego
 12. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego
 13. Likwidator stowarzyszenia zwykłego
 14. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru
Stowarzyszenia zwykłe, które działały przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 20 maja 2016r. muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji do 20 maja 2018 r.
W związku z tym proszone są o wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z dostosowanym regulaminem do obowiązujących przepisów i dostarczenie go do pod adres:
 
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
65-057 Zielona Góra
Ul. Podgórna 5
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Mach Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Mach Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 09:53:49
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Mach Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 09:53:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 09:59:58
Artykuł był wyświetlony: 742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu