ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Nabór na kandydatów do Komisji Konkursowej na zadania realizowana w 2019 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-03-11 13:41:26 Informacja ogłoszona dnia 2019-03-11 13:47:10 przez Małgorzata Mach

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU  ZIELONOGÓRSKIEGO  OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:
 
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018, poz. 450 z poźn. zm.)  Zarząd Powiatu Zielonogórskiego zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy do wskazania osoby do prac w Komisji Konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu, ogłoszonego na podstawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”. zadań w zakresie:
  „ ochrony i promocji zdrowia” oraz „ upowszechniania kultury fizycznej”.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi:
  1) trzech przedstawicieli powołanych przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego w tym Przewodniczący,
  2) dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.
 3. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 5. Komisja konkursowa powoływana jest przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego w drodze Uchwały.
 6. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 7. Do komisji konkursowej należy:
            1) ocena merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o          konkursie;
            2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
            3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
            4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego.
       8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
      1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
      2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –       kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).
      3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
      4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
        9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny  i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
        10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 15 marca roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra w Biurze Obsługi Klienta  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres malgorzata.mach@powiat zielonogorski.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Mach Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Mach Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 13:41:26
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Mach Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 13:47:10
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Mach Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 13:47:43
Artykuł był wyświetlony: 36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu