ˆ

Konsultacje społeczne

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-03-04 08:49:13 Informacja ogłoszona dnia 2019-03-04 08:51:02 przez Małgorzata Mach

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”

Zielona Góra  dnia, 2019-03-04
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
Na podstawie :
Uchwały Nr XLII 341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 
ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zielonogórskiego i na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego w zakładce –  Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Zielonej Górze:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
W Rocznym Programie Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
 1. rozdział 11 otrzymuje brzmienie:
             „1. Zarząd Powiatu przeprowadza konkurs przy pomocy komisji konkursowej.
              2. Imienny skład komisji wraz ze wskazaniem jej przewodniczącego określa każdorazowo Zarząd, w drodze uchwały.
              3. Członkowie komisji składają oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z prac komisji, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 d i ust. 2                    f ustawy.
              4.Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty.
              5.Obsługa poszczególnych komisji oraz przechowywanie dokumentacji konkursowej należy do właściwych merytorycznie wydziałów lub jednostek organizacyjnych.
              6.Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
 1. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 2. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację,
 3. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
 5. uwzględnia planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 6. uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 7. dokonuje  analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
          7. Po przedstawieniu przez komisję konkursową wypracowanej opinii Zarząd Powiatu dokonuje ostatecznego wyboru  ofert  wraz z decyzją o wysokości udzielanych dotacji. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert w sposób określony w art. 13 ust.3  ustawy.
 
             8. Rozwiązanie komisji konkursowej następuje z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.”
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
 1. Organizacje pozarządowe.
 2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadza się na terenie Powiatu Zielonogórskiego w terminie od  dnia 04.03.2019 r. do 11.03.2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentów oraz zgłaszania uwag, opinii i wniosków. Korespondencję prosimy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .
 
Pliki w załączeniu:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Mach Data wytworzenia informacji: 2019-03-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Mach Data wprowadzenia do BIP 2019-03-04 08:49:13
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Mach Data udostępnienia informacji: 2019-03-04 08:51:02
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Mach Data ostatniej zmiany: 2019-03-04 08:52:18
Artykuł był wyświetlony: 49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu